Y Moan: Đôi Chân Trần

Y Moan - Giac Mo Chapi [2011]

[audio https://rockworldvn.files.wordpress.com/2013/08/y-moan-doi-chan-tran.mp3|titles=Y Moan – Đôi Chân Trần|animation=no|loop=no|initialvolume=100|]

Album: Giấc Mơ Chapi
Năm: 2011
Sáng tác: Y Phôn Ksơr

Tôi muốn quên đi
Tháng với ngày
Cha đi lượm quả ngọt rừng
Cho con đỡ đói qua đêm
Tôi muốn quên đi
Đôi chân trần
Cha đi lượm từng hạt thóc
Cho con một bữa cơm chiều

Ôi, ngày tháng
Đôi vai gầy
Run run tựa vào hàng cây
Ôi, thời gian
Hãy quên đi
Đôi chân cồng kềnh
Cha đi giữa rừng hoang vu

Lưng cha đội nắng gầy
Ôi tóc bạc tựa trăng soi
Cả một đời và cả cuộc đời
Đôi chân trần…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s